Skip to content

มูลนิธิสายธารสุขใจ

เพื่อคนชรายากไร้

River of Peace Foundation

สื่อกลางส่งผ่านความช่วยเหลือ ไปสู่ผู้ชราที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถโอนเงินสมทบทุนการจัดทำโครงการต่างๆของมูลนิธิฯได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิสายธารสุขใจ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส วัดลาดปลาดุก
เลขที่ 059-8-68415-4

ช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่ขาดแคลน

ให้ความช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่ขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต

ช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่เจ็บป่วย

จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้ดนตรีบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ พาคนชรายากไร้ที่เจ็บป่วยไปหาหมอ

ช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาที่พักอาศัย ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนชราที่ถูกทอดทิ้ง

มูลนิธิสายธารสุขใจ
RIVER OF PEACE FOUNDATION

แนะนำโครงการ

wave

ปัจจุบันมูลนิธิสายธารสุขใจมีโครงการหลักที่ช่วยเหลือคนชรายากไร้จำนวน 9 โครงการ โดยดำเนินการช่วยเหลือคนชรายากไร้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2561

ทุกโครงการเกิดจากการประชุมวางแผนช่วยเหลือคนชรายากไร้โดยให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพูดคุยถึงปัญหาที่คนชรายากไร้ประสบปัญหาต่างๆ จากนั้นได้นำปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการช่วยเหลือคนชรายากไร้อยู่ตลอดเวลา จึงได้เกิดเป็นโครงการสำหรับการบรรเทาทุกข์ของคนชราทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ลงพื้นที่มอบอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานและรับประทานได้หลายมื้อ โดยทำการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะการขาดอาหารของคนชรา

ดำเนินการจัดหาสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องและมีราคาสูงสำหรับผู้ยากไร้ รวมถึงสิ่งของที่ต้องใช้ตามอาการป่วยจากโรคและต้องใช้ตามคำแนะนำของคุณหมอ 

วิดีโอของมูลนิธิ

wave
สนามเป้าบรรเทาทุกข์ คนชรายากไร้
บริจาคซื้อที่ดิน สร้างบ้านพักคนชรายากไร้

กิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิ

wave