Skip to content
<< กิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิ

มูลนิธิสายธารสุขใจขอขอบพระคุณกองทุนทอมสัน ในโครงการทอมสันปันอิ่ม…ปันสุข

มูลนิธิสายธารสุขใจขอขอบพระคุณกองทุนทอมสัน ในโครงการทอมสันปันอิ่ม……ปันสุข มอบข้าวสารให้กับมูลนิธิจำนวนหลายตันเพื่อนำไปแจกช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่มูลนิธิดูแลอยู่ และขอขอบพระคุณคุณมานพ ลี้โกมลชัย และคุณงามจิตต์ ลี้โกมลชัย ที่จัดทำโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคมอยู่เป็นประจำ โดยงานนี้ท่านได้ส่งพนักงานขับรถมาส่งมอบให้ถึงที่สำนักงานมูลนิธิ จังหวัดนนทบุรี และยังไปส่งมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลอื่นอีกภายในวันเดียวกัน

ข้าวสารถือว่าเป็นสิ่งของจำเป็นอันดับหนึ่งที่มูลนิธินำไปช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่มีความยากจนและเจ็บป่วยเพื่อให้คนชราที่รับไม่ขาดสารอาหารเนื่องจากความยากจน เพราะหลายๆบ้านไม่มีเงินซื้อรับประทาน เพราะที่บ้านมีแต่คนแก่ที่ทำงานไม่ได้แล้ว บางก็ถูกทิ้ง บางก็ไม่มีคนจ้างงาน โดยเฉพาะช่วงนี้ที่เศรษฐกิจตกต่ำจึงส่งผลกระทบเป็นอย่างมากสำหรับคนชราที่มูลนิธิดูแลอยู่ มูลนิธิมีความเป็นห่วงเป็นพิเศษสำหรับการช่วยเหลือด้านอาหารเพราะจะทำให้สุขภาพของคนชราย่ำแย่ลงมากและเสียชีวิตง่ายขึ้นจากโรคร้ายที่เป็นอยู่เพราะไม่มีสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเกลือแร่ในร่างกายจะต่ำลงมาก

 

 

เมื่อได้รับข้าวสารแล้ว มูลนิธิได้ประสานกับผู้นำชุมชนหลายๆแห่ง ให้คัดรายชื่อของคนชราที่มีปัญหาดังกล่าวเพื่อนัดให้ทางมูลนิธินำไปแจกจ่ายช่วยเหลือปัจจุบันมูลนิธิได้เร่งแจกข้าวสารของกองทุนทอมสันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะคนหิวรอเวลาไม่ได้ สิ่งของทุกอย่างที่มีผู้บริจาคเข้ามามูลนิธิมีนโยบายเร่งนำไปช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากให้เร็วที่สุดแม้จะเหนื่อยแต่เราเห็นคุณค่าของการเร่งรีบช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนและผู้ที่บริจาคมาก็อยากจะให้สิ่งของเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ” สร้างรอยยิ้ม บำบัดทุกข์ ให้กับคนชราที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ครับ ” มูลนิธิขอขอบพระคุณกองทุนทอมสัน ขอให้ผู้บริหาร ทีมงาน พนักงานทุกคนในกองทุนนี้จงมีแต่ความสุข ความเจริญครับ ขอพระเจ้าอวยพรทั้งผู้ให้และผู้รับครับ