Skip to content

โครงการช่วยพบแพทย์

คนชรายากไร้ที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาตัวตามโครงการของรัฐตามบัตรสวัสดิการต่างๆ แต่ปัญหาที่ไม่ได้รับการรักษาคือไม่มีพาหนะเดินทางเป็นของตัวเองหรือไม่มีค่ารถในการเดินทางไปสถานพยาบาล คนชราบางรายเดินทางลำบากเพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียง  ส่วนใหญ่ยอมจำนนต่ออุปสรรคดังกล่าวและปล่อยตัวเองให้ทนทรมานจากโรคที่ลุกลามมากขึ้น “ โครงการช่วยพบแพทย์ ” จึงเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพของคนชรายากไร้โดยตรง

ผู้สูงอายุยากไร้ต้องได้รับการดูแลด้านการพยาบาลเป็นพิเศษ เพราะสภาพร่างกายของคนชรามีความเสื่อมถอยจากการใช้ชีวิตสูง ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานที่ใช้แรงงานหนัก ส่วนต่อมาคือการขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การพักผ่อน หรือการเลือกรับประทานอาหาร คนชราหนึ่งคนมักมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรค เช่น โรคความดัน,โรคไขมัน, โรคเบาหวาน , โรคหัวใจ ,โรคไต   ซึ่งช่วงเริ่มต้นมีแค่โรคเดียวแต่เมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโรคแทรก ซ้อนอื่นๆจะตามมาเป็นผลพวงจากการไม่ได้รับประทานยาประจำหรือตรวจภายในเพิ่มเติม ทำให้เกิดโรคใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น

การรักษาสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ การพาผู้สูงอายุยากไร้ไปพบแพทย์จะทำให้ศักยภาพด้านร่างกายของคนชราเสื่อมถอยช้าลง ไม่ต้องทนเจ็บป่วยและทำให้คนในครอบครัวมีภาระในการดูแลผู้สูงอายุมาก จนเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจจะทุกข์ใจทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ผู้ดูแลบางคนเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะไม่มีเวลาส่วนตัวและต้องทำงานหนักขึ้น การปล่อยให้คนชรายากไร้ป่วยถึงขั้นติดเตียงเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ทำ ให้สมาชิกในครอบครัวต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น บางรายถึงขนาดต้องยอมออกจากงานประจำเพราะต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด วิธีการแก้ไขปัญหาในช่วงเริ่มต้นคือต้องนำตัวเองไปตรวจสุขภาพเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละครั้งในวัย 30 ปี ขึ้นไป แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรไปพบแพทย์ตามนัดหรือมีอาการป่วยรุนแรงฉุกเฉิน

นอกจากมูลนิธิฯ ได้พาคนชรายากไร้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้ว ยังได้ประสานงานกับทีมแพทย์ที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนชรายากไร้ถึงบ้านอำนวยความสะดวกให้กับคนชรายากไร้ที่นอนเตียงและเคลื่อนไหวยากลำบาก มีกิจกรรมจัดงานตรวจสุขภาพประจำปีที่หน่วยงานราชการ โดยเชิญชวนและประกาศไปยังผู้นำชุมชนให้บอกต่อคนชรายากไร้ในแต่ละชุมชนออกมาตรวจสุขภาพฟรีในจุดที่นัดพบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเทศบาลหรือสถานที่เอกชนที่มีพื้นที่รองรับโดยตรวจสุขภาพฟรีทุกขั้นตอน เริ่มต้นในงานจะมีการวัดความดัน ตรวจเลือดและให้แพทย์ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการรักษาของโรคที่คนชราเป็นอยู่ มีทีมแพทย์เฉพาะด้านจากหลายองค์กร เพื่อเน้นตรวจสุขภาพผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเช่น โปรแกรมตรวจสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นมีโอกาสเป็นโรคต้อหินโรคต้อเนื้อ