Skip to content

โครงการดนตรีบำบัด

ตลอดระยะเวลาที่มูลนิธิสายธารสุขใจทำภารกิจเข้าไปช่วยเหลือคนชรายากไร้ ได้มีโอกาสการในพูดคุยสอบถามถึงปัญหาด้านต่างๆที่ผู้สูงอายุได้รับ อาทิเช่น ปัญหาเรื่องการเงิน ,ปัญหาเรื่องสุขภาพ ,ปัญหาเรื่องความแย้งในครอบครัว คนชราที่มีอายุมากมักมีภาวะเครียดได้ง่ายกว่าคนวัยอื่นจะรู้สึกกังวลในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีประสิทธิภาพน้อยลง บทบาททางสังคมน้อยลง ยิ่งถ้ามีปัจจัยที่เป็นปัญหาด้านอื่นมาสมทบ เช่น การขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็น , การถูกเมินเฉยไม่ได้รับการดูแล การถูกทอดทิ้งแม้อยู่ด้วยกันกับครอบครัวแต่ครอบครัวก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ หนักที่สุดคือถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวตามลำพังเพียงคนเดียวลูกหลานไม่เคยกลับมาดูแลก็จะมีความเครียดและทุกข์ใจมากทำให้สุขภาพแย่ลงอย่างรวดเร็ว

ร่างกายมีความสัมพันธ์กับจิตใจ ผู้ที่มีจิตใจดีกำลังใจดีทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข เอ็นโดรฟิน (Endorphin) ทำให้ผ่อนคลาย มีสมาธิ จิตใจสงบ แต่ตรงกันข้ามคนชราที่ป่วยและมีความเครียดจะผลิตฮอร์โมนแห่งความทุกข์  คอร์ติซอล (Cortisol)  ทำให้นอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ ขบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่าง ๆ ของร่างกายจากการปรับสมดุลของสารเคมีต่าง ๆ แย่ลง โรคภัยไข้เจ็บก็จะมีมากขึ้น

“โครงการดนตรีบำบัด” (Music Therapy) คือการนำศาสตร์ที่ว่าด้วย การใช้ดนตรีหรือองค์ประกอบอื่นๆ ทางดนตรี มา ประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุยากไร้ ดนตรีบำบัดในยุคปัจจุบันถูกนำมาใช้ในเชิงทางการแพทย์มากขึ้น เป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คนทั่วโลกได้นำมาช่วยฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วย ประเทศไทยเองมีการนำเข้ามาใช้ในการแพทย์เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ให้ความสำคัญในพันธกิจเรื่องการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุพร้อมๆกัน โครงการนี้จึงก่อตั้งขึ้นมามีทั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการที่เล่นเครื่องดนตรีและร้องเพลงและอาสาสมัครมาช่วยเหลือสบทบโครงการอยู่เสมอ กลุ่มดนตรีบำบัดได้คัดสรรบทเพลงที่เป็นกำลังใจและมีความสนุกสนานเพื่อไปเล่นให้คนชรายากไร้ที่ป่วยได้ฟัง ทำให้ร่างกายและจิตใจของคนชราเกิดแรงกระตุ้นในด้านบวก หายเหงาและมีชีวิตชีวา ลดอาการเจ็บปวดและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น