Skip to content

โครงการสร้างรายได้และผลผลิตให้กับคนชรายากไร้

คนชรายากไร้ที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่มีสิทธิในการรักษาตัวตามโครงการของรัฐตามบัตรสวัสดิการต่างๆ แต่ปัญหาที่ไม่ได้รับการรักษาคือไม่มีพาหนะเดินทางเป็นของตัวเองหรือไม่มีค่ารถในการเดินทางไปสถานพยาบาล คนชราบางรายเดินทางลำบากเพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียง  ส่วนใหญ่ยอมจำนนต่ออุปสรรคดังกล่าวและปล่อยตัวเองให้ทนทรมานจากโรคที่ลุกลามมากขึ้น “ โครงการช่วยพบแพทย์ ” จึงเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือปัญหาด้านสุขภาพของคนชรายากไร้โดยตรง

ผู้สูงอายุยากไร้ต้องได้รับการดูแลด้านการพยาบาลเป็นพิเศษ เพราะสภาพร่างกายของคนชรามีความเสื่อมถอยจากการใช้ชีวิตสูง ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานที่ใช้แรงงานหนัก ส่วนต่อมาคือการขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การพักผ่อน หรือการเลือกรับประทานอาหาร คนชราหนึ่งคนมักมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรค เช่น โรคความดัน,โรคไขมัน, โรคเบาหวาน , โรคหัวใจ ,โรคไต   ซึ่งช่วงเริ่มต้นมีแค่โรคเดียวแต่เมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโรคแทรก ซ้อนอื่นๆจะตามมาเป็นผลพวงจากการไม่ได้รับประทานยาประจำหรือตรวจภายในเพิ่มเติม ทำให้เกิดโรคใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น

มูลนิธิสายธารสุขใจเปิดโครงการใหม่นำร่อง ปลูกผักให้คนชรายากไร้ 158 ครัวเรือนได้รับประทานและได้รับรายได้จากการปลูกผัก โดยงานนี้ได้ร่วมกันทำกับ อบต.จังหวัดสุรินทร์ โดยมูลนิธิออกค่าเมล็ดพันธุ์ผักทั้งหมด ปลูกและขูดล่องดินโดยทหารอาสาสมัครและชาวบ้านที่มีกำลัง เป้าหมายคือให้ผู้ยากไร้ได้มีอาหารรับประทานและอาชีพเสริม อาจมีการขยายผลโดยการเลี้ยงสัตว์ในอนาคต และมีแผนที่จะใช้พื้นที่ของคนชรายากไร้ซึ่งอาจเป็นที่ตาบอดและไม่ได้ประโยชน์อะไรปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ให้มีรายได้ต่อไปเพื่อนำไปช่วยเหลือเคสคนชรายากไร้ซึ่งกำลังมีมากขึ้นตามเศรษฐกิจและสิ่งคมผู้สูงอายุ การลงไปปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เองจะสามารถช่วยให้คนชรายากไร้ได้มีฐานของชีวิตที่ดีขึ้น มีอาหารรับประทานเป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆและลดความเครียดจากการว่างงานและไม่มีอาหารรับประทานได้แต่ต้องเป็นเคสคนชราที่มีพื้นที่บ้านและพอมีเรี่ยวแรงเล็กน้อย เพื่อแบ่งปันให้เคสคนชราที่นอนติดเตียงและไม่มีรายได้ ขอขอบพระคุณพี่จ๋านักพัฒนาชุมชนที่ร่วมกันทำโครงการที่ดีนี้เพื่อคนยากไร้ในสังคม