Skip to content

โครงการรถเคลื่อนที่เร็ว

“โครงการรถเคลื่อนที่เร็ว” เป็นโครงการช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คนชราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินรอเวลาไม่ได้ เราจึงต้องทำงานช่วยเหลือคนชรายากไร้ทั้งรุกและรับ

ในเชิงรุกได้มีเจ้าหน้าในโครงการคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ของคนชราที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติต่างๆ ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย  เช่นสถานการณ์น้ำท่วมหรือไฟไหม้ ทำให้คนชรายากไร้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากและขาดแคลนสิ่งของในการดำเนินชีวิต มูลนิธิฯ จึงไม่รีรอรีบเร่งดำเนินการในการช่วยเหลือ โดยการวางแผนและเดินทางอย่างรวดเร็ว ระดมทีมอาสาสมัครและจำนวนคนที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์และความรุนแรงของวิกฤตนั้นๆ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รองรับการช่วยเหลือให้ “โครงการรถเคลื่อนที่เร็ว” มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ในเชิงรับเมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน  อาทิเช่น คนชราหมดสติ ไม่รู้สึกตัว หายใจไม่ออก มีอาการชักเกร็ง เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน ได้รับบาดเจ็บต่อสมองหรือเสียเลือดมาก จะมีญาติหรือเพื่อนบ้านของคนชราติดต่อประสานเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือ  มูลนิธิฯ จึงใช้ยานพาหนะรีบนำผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลโดยทันที เพื่อลดความสูญเสียและการเกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนชราตามมา