Skip to content
<< กิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิ

ให้สัมภาษณ์และช่วยเหลือเคสผู้สูงอายุ ในรายการ Facebook LIVE “สื่ออาสาประชาชน” โดยคุณอรอุมา เป็นพิธีกรรายการ

มูลนิธิสายธารสุขใจทำงานช่วยเหลือสังคมร่วมกับรายการ “สื่ออาสาประชาชน” ซึ่งเป็นรายการสดทางโซเชียล Facebook LIVE  ( สามารถดูย้อนหลังได้  ) เป็นการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากไร้ในสังคม ในที่นี้เป็นกลุ่มคนชรายากไร้ที่มีความเป็นอยู่ที่ลำบากจากสภาพความยากจนและเจ็บป่วยหนัก โดยทางรายการจะประสานกับครอบครัวคนชรายากไร้ที่ขาดแคลนสิ่งของในดำเนินชีวิต อย่างเช่น อาหาร , ข้าวสาร , แพมเพิสผู้สูงอายุ  , ยารักษาโรค , และอุปกรณ์ของใช้ของคนชรายากไร้ ที่ลูกหลานและเพื่อนบ้านของคนชรายากไร้ที่โทรเข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางรายการ”สื่ออาสาประชาชน” ทาง Facebook LIVE   หลังจากนั้นทีมงานของสื่ออาสาประชนจะติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิสายธารสุขใจเพื่อให้มูลนิธิได้ส่งของใช้เหล่านี้ไปช่วยเหลือคนชราที่ประสบปัญหาทั่วประเทศ โดยมูลนิธิจะรับ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของคนชรายากไร้ไว้เพื่อส่งของใช้จำเป็นไปช่วยเหลือผ่านทางการส่งของไปทางไปรณีย์ไทย เมื่อทางผู้ที่ขัดสนได้รับสิ่งของแล้วต่างดีใจเป็นอย่างมากเพราะครอบครัวคนชรายากไร้ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะหาซื้อสิ่งของจำเป็นได้ สามารถลดความทุกข์ร้อนของครอบครัวคนชรายากไร้ได้เป็นการทำงานที่ร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อเข้าถึงการช่วยเหลือของผู้ทุกข์ยากได้มากขึ้นครับ