Skip to content
<< กิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิ

ให้สัมภาษณ์พูดคุยในรายการวิทยุ ” เมล็ดพันธุ์ความดี ” FM 96.5 เพื่อให้เกิดเรียนรู้แนวทางในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพถึงขั้นนอนติดเตียง

มูลนิธิสายธารสุขใจให้สัมภาษณ์พูดคุยในรายการวิทยุ ” เมล็ดพันธุ์ความดี ” FM 96.5 เป็นครั้งที่สอง ครั้งนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือคนชรายากไร้ เพื่อให้เกิดเรียนรู้แนวทางในการใช้ชีวิตที่จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ชีวิตจนเกิดปัญหาด้านสุขภาพถึงขั้นนอนติดเตียง  มูลนิธิยินดีให้ความรู้กับทุกสื่อ ทุกโซเชียลที่ติดต่อเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์ทางสังคม  ที่ผ่านมาได้ให้สัมภาษณ์หลายรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง YOUTUBE , งานวิชาการจากภาครัฐ ,งานวิจัยของนักศึกษา  มูลนิธิจะพยายามนำเสนอมุมความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ฟังที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ที่ประสบปัญหาขึ้นแล้ว ผู้ที่ยังอายุน้อย และคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตได้ระวังตัว เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิต เพราะชีวิตไม่เหมือนเกมที่ย้อนกลับมาเล่นใหม่ให้ชนะใหม่ได้ บางครั้งการใช้ชีวิตเดินผิดพลาดนิดเดียว ไม่อดทนเก็บเปรี้ยวไว้กินหวาน การใช้ชีวิตอย่างไม่มีวินัยและความอดทนจะทำให้อนาคตเดินต่อไปอย่างอยากลำบากและมีความทุกข์หนัก มูลนิธิไม่ได้คิดซ้ำเติมใครเพียงแต่จะนำทุกประสบการณ์ที่มีค่าของทุกคนมาเป็นข้อเรียนรู้ในการดำเนินชีวิต มาเป็นอาจารย์ตัวจริง ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลย เป็นข้อผิดพลาดที่มูลนิธิเจอเยอะมากสำหรับคนที่เข้าไปช่วยเหลือ มูลนิธิขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ