Skip to content
<< กิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิ

ผู้บริหารโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท และ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท นำพนักงานมาทำกิจกรรมช่วยเหลือคนชรายากไร้ โดยลงพื้นแจกของบริจาคและให้กำลังใจกับคนชรายากที่เจ็บป่วยและยากจนที่ชุมชนแออัดวัดใหม่ยายแป้น

มูลนิธิสายธารสุขใจขอขอบพระคุณผู้บริหาร โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท และ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ที่ได้นำพนักงานของโรงแรมมาลงพื้นที่ช่วยเหลือคนชรายากไร้ โดยนำอาหารและสิ่งของจำเป็น มามอบให้คนชรายากไร้ที่อยู่ในชุมชนแออัด

โดยครั้งนี้ได้แบ่งการช่วยเหลือเป็น  3 ทีม แยกย้ายกันไปช่วยเหลือคนชราและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดใหม่ยายแป้น เขตจรัญสนิทวงศ์ แม้การเยี่ยมบ้านแต่ละหลังของคนชรายากไร้จะเหน็ดเหนื่อย เพราะอากาศร้อนและทางเดินคับแคบ แต่ทางทีมงานพนักงานโรงแรมก็อดทนและไปให้กำลังใจคนชราอยู่เสมอ

หลังจากนั้นที่เยี่ยมคนชราจนครบทุกบ้านก็ได้เดินทางเดินทางมาทำกิจกรรมร่วมกับคนชราที่อยู่ในชุมชนวัดใหม่ยายแป้นที่ศาลาการประชุมใกล้เคียงกับชุมชน ที่ชุมชนนี้มีคนชราที่มีภาระต้องเช่าห้องและมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอยู่หลายหลัง บางคนมีแค่เบี้ยคนชราเพราะอายุเยอะแล้ว บ้างก็ทำงานไม่ไหวเพราะอายุเยอะมากแล้ว บางคนก็ถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพัง คนชราทุกคนที่ทางโรงแรมเข้าไปเยี่ยมต่างดีใจมากที่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องสิ่งของจำเป็น เมื่อได้รับกำลังใจถึงกับร้องไห้เพราะความตื้นตันใจจากการที่เจ้าหน้าที่โรงแรมไปให้กำลังใจถึงที่ในครั้งนี้

ส่วนนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของผู้คนชราที่มีความเป็นอยู่ลำเค็ญที่ไม่มีใครเห็นอาศัยอยู่ในสังคม  เมื่อมีลมแห่งความเมตตาพัดผ่านมา คือผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ดี มาให้กำลังใจ ทำให้หัวใจของพวกเขามีกำลังขึ้น นอกจากสิ่งของจำเป็นแล้วกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันครับ มูลนิธิขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของทางโรงแรมจงมีแต่ความสุข ความเจริญและสุขภาพแข็งแรงครับ ขอให้ผู้เมตตามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับ