Skip to content
<< กิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิ

บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด (ข้าวพนมรุ้ง) บริจาคข้าวหอมมะลิชั้นดีจำนวน 1,600 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่มูลนิธิดูแลอยู่ โดยครั้งนี้มูลนิธิได้นำไปช่วยเหลือคนชราในชุมชนแออัด 3 ชุมชน

มูลนิธิสายธารสุขใจขอขอบพระคุณ บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด (ข้าวพนมรุ้ง) ที่กรุณาบริจาคข้าวหอมมะลิชั้นดีจำนวน 1,600 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่มูลนิธิดูแลอยู่ ครั้งนี้เป็นการบริจาคครั้งที่ 2 แล้วที่ทางผู้บริหารได้กรุณาบริจาคข้าวให้กับคนชรายากไร้ในช่วงต้นปี โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้นำรถกระบะมารับที่โกดังเก็บข้าว ครั้งที่แล้วเมื่อได้รับบริจาคข้าวสารแล้วมูลนิธิได้รีบนำข้าวสารไปแจกให้คนกับคนชรายากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากในช่วงโควิด โดยติดต่อประธานชุมชนที่ทางมูลนิธิประสานงานอยู่ และมีหลายชุมชนที่ทางมูลนิธิดูแลอย่างต่อเนื่องมายาวนาน โดยลงพื้นที่ตั้งโต๊ะข้าวสารกับของใช้จำเป็นสำหรับผู้ยากไร้ ได้มีการให้ประธานชุมชนแจกบัตรคิวเฉพาะคนชราที่ยากจนและเจ็บป่วยหนักไว้ล่วงหน้าทุกครั้งก่อนวันไปแจกข้าวช่วยเหลือ สำหรับครอบครัวที่ทุกข์ยากและประสบปัญหาตกงานรายได้ลดน้อยลงเริ่มมีมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงเพราะโรคระบาดโควิด

ในครั้งนี้มูลนิธิได้รับข้าวสารมาอีกมาจำนวนมากจึงได้วางแผนไปช่วยคนชรายากไร้อีก 3 ชุมชน ได้แก่

  1. ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น  
  2. ชุมชนเคหะปากเกร็ด
  3. ชุมชนสมุทรปราการ

ซึ่ง 3 ชุมชนนี้มูลนิธิได้ไปช่วยเหลือคนชรายากไร้เป็นประจำ และปีนี้ได้วางแผนไปลงพื้นที่ช่วยเหลืออีกหลายๆชุมชนมากขึ้นเพราะทางมูลนิธิได้มีโอกาสไปสำรวจหลายๆชุมชนแออัดพบว่าคนชรายากไร้มักอาศัยอยู่ใกล้ๆกันในชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากอดมื้อกินมื้อ มูลนิธิขอขอบพระคุณผู้บริหาร บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิขอให้ท่านและพนักงานของท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญครับ