Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

รู้จักมูลนิธิ

ropf.or.th / รู้จักมูลนิธิ

01หลักการทำงานเพื่อสังคม

แนวทางและหลักการทำงานของมูลนิธิสายธารสุขใจคือ การสร้างโครงการหลายๆโครงการเพื่อช่วยเหลือคนชรายากไร้ เช่น โครงการอาหารกลางวันเพื่อคนชรายากไร้ , โครงการฟื้นฟูสุขภาพของคนชรายากไร้ , โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมให้ลูกหลานเห็นความสำคัญของคนชรา

ในปัจจุบันหลายๆโครงการ ได้มีการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่พูดคุยและเข้าไปช่วยเหลือคนชรายากไร้ ทำให้มูลนิธิทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนชรายากไร้และยังมีอีกหลายโครงการได้รับคำแนะจาก อาสาสมัคร ตลอดจนการช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชน

จุดประสงค์หลักในการทำงานของทุกโครงการนั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือ  มูลนิธิต้องการช่วยเหลือคนชรายากไร้ ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมือนชื่อของมูลนิธิสายธารสุขใจ คือเป็นสายธารที่มีความรักความอบอุ่นและปลอดภัย

เมื่อเข้ามาในพักในสายธารนี้ ท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นเราจะไม่มีความกังวลเพราะยังมีความรัก ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

02วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1. เรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุยากไร้ และสนับสนุนสิ่งของจำเป็นของผู้สูงอายุยากไร้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุยากไร้ ดูแลโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ

2. ส่งเสริมการดูแลรักษาด้านสุขภาพผู้สูงอายุทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ลดภาระบุตรหลาน ในครอบครัวที่มีฐานะลำบากได้มากขึ้น

3. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุยากไร้

4. ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้สูงอายุยากไร้ ในการสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุยากไร้ และทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุยากไร้

5. สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อประโยชน์ในการหาความร่วมมือ และความเข้าใจ ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุยากไร้ รวมถึงการสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุยากไร้ให้ดียิ่งขึ้น

6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อ สาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

03พันธกิจสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิ

เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มคนชรายากไร้อย่างเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.2559 ได้มีการรวบรวมคณะกรรมมูลนิธิ 10 ท่าน ช่วยกันระดมความคิดในการช่วยเหลือ และดำเนินการหาแนวร่วมในการสนับสนุนงานของมูลนิธิ ให้มีโครงการในการช่วยเหลือคนชรายากไร้อย่างต่อเนื่องและหยั่งยืน  และได้ข้อมูลจากการสรุปสำคัญประการหนึ่งว่า

ในอนาคตอันไม่นานนี้ ประเทศไทยกำลังเริ่มต้นก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือจะมีจำนวนคนชรามากขึ้น และจะมีกลุ่มคนชรายากไร้ ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่ ในยุคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้   ในยุคของการเพิ่มขึ้นของอัตราประชาชนของกลุ่มผู้สูงวัยนี้  มีการแข่งขันของทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

จึงทำให้กลุ่มคนชรายากไร้นั้น เป็นกลุ่มที่อยู่ข้างหลังของภาคเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มตัวเลือกสุดท้ายในกลุ่มแรงงาน  รายได้ในกลุ่มวัยคนชรายากไร้นี้น้อยมาก  เพราะความจำกัดด้านร่างกาย การเสื่อมถอยของกำลังและความคิด ของคนชราส่วนใหญ่เป็นช่วงที่อยู่ในการพักฟื้นทางด้านร่างกาย

ซึ่งมาจากการใช้งานหนักและตรากตรำมาทั้งชีวิต ดังนั้นกลุ่มคนชรายากไร้ที่ลูกหลานยังไม่รายได้ไม่พอที่จะช่วยเหลือ จึงเป็นกลุ่มที่มีความขัดสนมากที่สุด บางรายไม่มีเงินรักษาตัว หลายรายขาดอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต หลายรายถูกทอดทิ้งไว้ตามลำพัง เป็นเรื่องที่น่าตกใจคือสถิติการถูกทอดทิ้งนั้นมีมากขึ้นและอัตตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มคนชราในยุคนี้มีมากขึ้น

ซึ่งมีเป็นยุคในการแข่งขันด้านเวลาเศรษฐกิจ และการเอาตัวรอด  ซ้ำร้ายบางรายไม่ถูกทอดทิ้งแต่ลูกหลานไม่ดูแลเอาใจใส่ ไม่พูดคุยด้วย แม้ยามเจ็บป่วยก็ไม่พาไปรักษา  ทำให้เกิดบาดแผลทั้งทางกายและจิตใจ มูลนิธิสายธารสุขใจเข้าใจในปัญหาดังกล่าว พร้อมที่จะเป็นตัวแทน อาสาที่จะเข้าไปดูกลุ่มคนชรายากไร้นี้

เพื่อประโยชน์สุขของสังคมมูลนิธิสายธารสุขใจมีความตั้งใจและมีความหวังอยู่เสมอ เชื่อมั่นในความมีน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่มีให้ต่อกัน และยินดีที่จะจับมือกับทุกฝ่ายช่วยเหลือกลุ่มสังคมที่เป็นปัญหาบอบบางนี้ ให้ได้รับการแก้ไขและให้มีการพัฒนา ชนะทุกปัญหาและทุกอุปสรรค และอยากที่จะเห็นคนชรายากไร้มีรอยยิ้ม มีความหวัง เรา เราเชื่อมั่นในการเริ่มต้นในวันนี้วันนี้และลงมือทำอย่างแท้จริง และเชื่อมั่นเสมอว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมตรงจุดนี้ให้ลดน้อยถอยลงได้ครับ

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil.